جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
يکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 910 0 1

وقتی در این گروه سنی از آسیب‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، باید مصادیق خطر‌پذیری از قبیل گرایش به دخانیات، خودکشی، خشونت و همچنین مصرف را یاد آوری کنیم

«رفتارهای پرخطر» مهم‌ترین آسیب پیش‌روی دانش‌آموزان

مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه درآموزش‌ و پرورش در گروه سنی کودک و نوجوان، مهم‌ترین آسیب اجتماعی را رفتارهای پرخطر می‌دانیم، اظهار کرد: وقتی در این گروه سنی از آسیب‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، باید مصادیق خطر‌پذیری از قبیل گرایش به دخانیات، خودکشی، خشونت و همچنین مصرف را یاد آوری کنیم، البته این مصرف مواد لزوما شامل مصرف مواد مخدر نیست و می‌تواند مصرف داروها را نیز شامل شود.
 
دکتر نادر منصور کیایی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی دسته‌بندی‌های مختلفی دارد، گفت: آسیب‌های اجتماعی را در زمینه‌های رفتارهای پرخطر، بزهکاری، اختلال‌های خانوادگی، آسیب‌های نوپدید و انواع دیگری تقسیم‌بندی می‌کنند. وی که با رادیو با موضوع «ناکامی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی» گفت‌وگو می‌کرد، خاطرنشان کرد: در آموزش‌وپرورش در گروه سنی کودک و نوجوان، مهم‌ترین آسیب اجتماعی را رفتارهای پر خطر می‌دانیم، زیرا این گروه سنی یعنی کودک و به‌ویژه نوجوان ویژگی‌هایی همچون دوره بلوغ و هیجانات دارند که مربوط به سن آنها می‌شود.
 
مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش‌وپرورش با تصریح بر مخاطراتی که در این گروه سنی وجود دارد، گفت: وقتی در این گروه سنی از آسیب‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، باید مصادیق خطر‌پذیری از قبیل گرایش به دخانیات، خودکشی، خشونت و همچنین مصرف را یادآوری کنیم، البته این مصرف مواد لزوما شامل مصرف مواد مخدر نیست و می‌تواند مصرف داروها را نیز شامل شود.
 
مریم حسینی، معاون اجتماعی بهزیستی شهرستان تهران، در ادامه با تصریح بر اینکه آسیب‌های اجتماعی ماحصل فرایندهای بسیار پیچیده است، ابراز کرد: این فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و روانی است که آسیب‌های اجتماعی از آنها به وجود می‌آید. معاون اجتماعی بهزیستی شهرستان تهران خاطرنشان کرد: در حوزه فعالیت بهزیستی، این آسیب‌ها می‌تواند به‌صورت کودکان خیابانی، دختران فراری، کودک‌آزاری و افراد متقاضی طلاق تعریف شود. در واقع اینها آسیب‌هایی است که هر روز با آنها روبه‌رو هستیم.
 
در ادامه، کیایی درباره دلایل شکست برنامه‌های اجتماعی گفت: دراین‌باره می‌توان چند دلیل را نام برد؛ یکی از متغیرهای مهم، برنامه‌های پیشگیری است. برنامه‌های پیشگیری که در کشور طراحی و اجرائی می‌شود، باید دارای نرخ پوشش قابل قبولی باشند، تا بتوان در تأخیرانداختن سن ورود به آسیب و کاهش میزان شیوع اقدامی انجام داد.
 
مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: برنامه‌هایی که اجرا می‌شود، باید بیشترین انطباق را با عوامل سبب‌شناختی بروز آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. یعنی برنامه‌هایی که اجرا می‌کنیم، ناظر بر عوامل ساختاری بروز آسیب باشد. معاون اجتماعی بهزیستی شهرستان تهران نیز با تصریح بر اینکه ساماندهی آسیب‌های اجتماعی به‌تنهایی از عهده سازمان بهزیستی بر‌نمی‌آید، بیان کرد: اگر بخواهیم یک کودک خیابانی را توانمند کرده، وارد جامعه کنیم تا به‌عنوان شهروند معرفی شود، به سازوکارهایی نیاز داریم که این به‌تنهایی توسط سازمان ایجاد نمی‌شود.

آموزش ۱۱۸: پرتال جامع آموزش و روش های تدریس‬

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای این وب سایت نمی باشد.

نظر شما