جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ 1186 0 7

کتاب چالش مراقبت در مدارس، یکی از مهم ترین آثار فیلسوف معاصر، نل نادینگز است

معرفی کتاب: چالش مراقبت در مدارس

چالش مراقبت در مدارس- رویکردی جایگزین به آموزش و پرورش
The Challenge to Care in Schools (An alternative approach to Education)
نویسنده: نل نادینگز
ناشر: دانشگاه کلمبیا
سال انتشار: 1992
 
کتاب چالش مراقبت در مدارس، یکی از مهم ترین آثار فیلسوف معاصر، نل نادینگز است. نادینگز که نظریه پرداز تئوری مراقبت و نقش آن در آموزش و پرورش است، در این کتاب به تشریح جزء به جزء دیدگاه خود می پردازد و با مثال های عملی و مصادیق روشن از زندگی واقعی، فلسفه مراقبت خود را توضیح می دهد. نادینگز بر این باور است که مراقبت باید اساس رابطه بین دانش آموز و معلم باشد و در بطن نظام آموزش و پرورش قرار گیرد. مراقبت باید اصل و محور تعلیم و تربیت شمرده شود و تمام مراحل آموزش بر اساس آن شکل گیرد. او بر این باور است که پایبندی به اصل مراقبت و شفقت می تواند نظام آموزشی را از اساس دگرگون کند و به خلاء ها و چالش های دیروز و امروز مدارس پاسخ دهد.
 
این کتاب مشتمل بر 12 فصل است. 
در فصل اول، نویسنده چالش های پیش روی نظام کنونی آموزش و پرورش را در بستری اجتماعی توضیح می دهد.
در فصل دوم، تئوری مراقبت را توضیح می دهد.
در فصل سوم، چالش های آموزش لیبرال یا آموزش عمومی به شکلی را که می شناسیم توضیح می دهد.
در فصل چهارم، مراحل مراقبت را با مثال شرح می دهد.
فصل پنجم به رابطه بین مراقبت و استمرار می پردازد و توضیح می دهد یکی از مهم ترین عوامل اجرای مراقبت، استمرار است استمرار در مکان، روابط و حضور اشخاص.
فصل ششم، به مراقبت از نفس یا مراقبت از خویشتن اختصاص دارد و نادینگز بیان می کند که مراقبت از خود فرد محور تئوری مراقبت است و بعد از مراقبت از نفس خویش است که سایر انواع مراقبت معنا پیدا می کند.
فصل هفتم به مراقبت از حلقه نزدیکان اختصاص دارد که شامل اعضای خانواده، دوستان و همکاران می شود.
در فصل هشتم به مراقبت از دیگران (افراد غریبه) می پردازد و توضیح می دهد چرا و چگونه باید مراقبت شامل افرادی که نمی شناسیم یا در معرض خطر قرار دارند شامل شود در این فصل از دیدگاه جدیدی به موضوع نوع دوستی و فعالیت های بشر دوستانه می پردازد.
در فصل نهم، مراقبت از حیوانات، گیاهان و طبیعت مد نظر او قرار می گیرد.
در فصل دهم، به مراقبت از اجسام و اشیاء ساخت بشر می پردازد.
فصل یازدهم کتاب نیز به بحث مراقبت از ایده ها و افکار می پردازد.
فصل دوازدهم نیز به طور خلاصه وارد کردن مباحث مراقبت در نظام مدرسه را مورد بررسی قرار می دهد.
 
به طور کلی این کتاب دیدگاه روشنی از نظریه مراقبت نل نادینگز به دست می دهد و تئوری او را در بافت مدارس و نظام آموزشی با نثری روان، مثالهایی از زندگی شخصی و تجارب او عرضه می کند.
 
مقاله اختصاصی گروه تدوین محتوای آموزش 118
استفاده از این مطلب و انتشار آن، با ذکر نام آموزش ۱۱۸ و درج لینک www.amoozesh118.com بلامانع می باشد.
 

آموزش ۱۱۸: پرتال جامع آموزش و روش های تدریس‬

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای این وب سایت نمی باشد.

نظر شما