يکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ 640 0 1

وزیر آموزش و پرورش اعلام كرد: والدینی كه از تحصیل فرزندان شان ممانعت كنند مجرم هستند

مجازات والدینی که مانع تحصیل فرزندشان می شوند

وزیر آموزش و پرورش اعلام كرد: والدینی كه از تحصیل فرزندان شان ممانعت كنند مجرم هستند. علی اصغر فانی ضمن اشاره به حل شدن مشكل دانش آموزان شین آباد در پی دیدار با معاون رییس جمهوری با تاكید بر ضرورت گسترش پوشش تحصیلی دانش آموزان اظهار داشت: در برنامه چهارم توسعه، تحصیل اجباری تا پایان متوسطه اول لحاظ شده بود اما اجرایی نشد كه در برنامه ششم توسعه، قانون اجباری بودن تحصیل تا پایان دوره متوسطه اول (راهنمایی) را لحاظ می كنیم. وی با اشاره به اینكه والدینی كه فرزند خود را از تحصیل محروم كنند، مجرم شناخته می شوند، گفت: در حال حاضر، دختران فراوانی از پوشش تحصیلی محروم هستند كه دردوره متوسطه دوم (دبیرستان)، این میزان بیشتر است. امسال مصمم هستیم در معاونت آموزش ابتدایی حتی یك دانش آموز خارج از مدرسه نماند. در برخی از مناطق به دلیل مسائل فرهنگی، دختران را به مدرسه نمی فرستند كه باید خانه به خانه این مسائل را پیگیری كنیم.
 
وی ادامه داد: بخش عمده یی از تولید بیسوادی مربوط به دختران است كه در این زمینه، توسعه مدارس شبانه روزی دختران در دوره متوسطه اول و دوم و نظام «روستامركزی» مدنظر است. معاونت آموزشی باید با پیگیری دفتر امور زنان وزارتخانه، برنامه ریزی محتوایی برای دختران را دنبال كند. بسیار مهم است كه ما آموزش و پرورش پسرانه نداشته باشیم. نه اینكه برنامه متفاوت برای دختران تنظیم كنیم: بلكه فعالیت مكمل برای پاسخگویی به نیازهای آنها را تعریف كنیم. وی تربیت نسل آینده را تابعی از تربیت دختران دانست و افزود: با توجه به اینكه آموزش و پرورش مكلف به تربیت 5/ 12میلیون دانش آموز كشور است به نظر می رسد تربیت دختران باید در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم نسل آینده بهتری را پرورش دهیم.
کلمات کلیدی

آموزش ۱۱۸: پرتال جامع آموزش و روش های تدریس‬

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای این وب سایت نمی باشد.

نظر شما